ประกันโรคมะเร็ง

ประกันโรคมะเร็ง กับ ประกันโรคร้ายแรง ต่างกันยังไง?

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางการแพทย์นั้นพัฒนาขึ้นมามากแล้ว แต่โรคร้ายแรงต่าง ๆ และโรคมะเร็ง ก็ยังคงเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนนั้นรู้สึกกังวลและต้องการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงทำให้เกิดโรคเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด เพราะมันเป็นอาการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานาน และยังต้องใช้เงินจำนวนมากอีกต่างหาก

แต่บริษัทประกันภัยก็เล็งเห็นความกังวลตรงนี้ จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับโรคร้ายแรง และประกันโรคมะเร็ง ที่จะมอบความคุ้มครองดี ๆ ให้กับผู้ป่วย ในกรณีที่พบว่ามีอาการเหล่านี้แล้วต้องเข้ารับการรักษา เป็นการดูแลเพื่อแบ่งเบาภาระต่าง ๆ จากหนักให้เบาลงนั่นเอง

ซึ่งบางคนก็ยังคงมีข้อสงสัยว่า แล้วความคุ้มครองจากประกันโรคร้ายแรง กับ ประกันโรคมะเร็ง มันแตกต่างกันยังไง ทำไมจึงต้องแยกกัน บทความนี้จะขอมาเล่าให้ฟังกัน

ความแตกต่างของประกันมะเร็ง กับ ประกันโรคร้ายแรง

  • ประกันโรคมะเร็ง

ความคุ้มครองจากประกันโรคมะเร็งนั้นจะดูแลนอกเหนือจากขอบเขตความคุ้มครองของประกันสุขภาพทั่ว ๆ ไป โดยจะดูแลในส่วนของการช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านของการตรวจวินิจฉัยอาการ, การผ่าตัด, การทำเคมีบำบัดเพื่อรักษา โดยจะมีวงเงินความคุ้มครองมอบให้ ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ รวมถึงยังมีเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ซึ่งวงเงินที่ได้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของผู้เอาประกันกับบริษัทฯ

  • ประกันโรคร้ายแรง

ประกันภัยรูปแบบนี้จะตอบโจทย์สำหรับโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง โดยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ในด้านการรักษา และยังครอบคลุมหลายกลุ่มโรคร้ายแรง และคุ้มครองทั้งในระยะต้นไปจนถึงระยะรุนแรงอีกด้วย ซึ่งโรคร้ายแรงนั้นเป็นโรคที่จะต้องใช้การรักษาเฉพาะทาง และอาจใช้เวลายาวนานทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง รวมทั้งต้องดูแลโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญอีกด้วย
ซึ่งโรคร้ายแรงอันดับต้น ๆ ที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด นอกจากโรคมะเร็งแล้ว ก็ยังมี โรคหลอดเลือดสมองแตก, โรคภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ, โรคปอด และโรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งโรคเหล่านี้จำเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หากผู้ป่วยหรือครอบครัวผู้ป่วยไม่ได้มีกำลังที่จะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่มากพอ ก็อาจจะเสียโอกาสในการเข้ารับการรักษา หรืออาจประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากนำเงินมาใช้จ่ายกับค่ารักษาจนหมด ด้วยเหตุนี้ การวางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้วยการทำประกันโรคมะเร็ง และประกันโรคร้ายแรงเอาไว้ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากแนะนำ