Price

อมาดาด ให้บริการแบบแพ็คเกจเพียงอย่างเดียว โดยไม่จำกัดการจองของท่านในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งมีอัตราดังต่อไปนี้

ราคาข้างต้นรวม

1.เรือรับส่ง ระหว่าง ท่าเรือ บ้านหม่องกระแทะ – อมาดาด
2.อาหาร 5 มื้อ สำหรับการพัก 2 วัน 1 คืน และ 10 มื้อ สำหรับการพัก 3 วัน 2 คืน
3.เครื่องดื่ม ชา กาแฟ โอวัลติน น้ำดื่ม ตลอดรายการ
4.อุปกรณ์เครื่องเล่น เรือคายัค ไม่จำกัดเวลาการเล่น
5.นำเที่ยวไร่องุ่นไร้เมล็ดแห่งหมู่บ้านปลายดินสอในฤดูเก็บเกี่ยวระหว่าง ปลายเดือน กุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนเมษายนโดยประมาณ